Wedstrijdregels Schippertjesdag

 • De wedstrijden worden gehouden voor bewoners van Kaag en Buitenkaag, maar ook voor oud bewoners van deze twee dorpen. 
 • De stuurman moet als zodanig hier woonachtig zijn of daar gewoond hebben. De bemanning mag van ‘buiten’ komen.
 • De stuurman/vrouw moet 16 jaar zijn.

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld is bepaald op € 35.= per boot.  Dit dient vooraf bij inschrijving te zijn voldaan. Het inschrijfformulier dient ook door iedere schipper  getekend te zijn.

Boten en aansprakelijkheid:

De boten worden door het Schippertjesdag comite gehuurd en ter bechikking gesteld voor de deelnemers. 
Het organiserend comite is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen aan boten en/of bemanning. De boten zijn verzekerd door de verhuurder, echter er geldt een eigen risico van € 150.= per boot. 
Iedere deelnemer verplicht zich, indien door zijn schuld  bij averij, aan- of overvaring, aan- of afdrijving, schade ontstaat,  het schade bedrag aan boot of boten onder de  € 150.= te betalen aan de botenverhuurder. De schuldvraag wordt vastgesteld door de protestcommissie of het comite. De uitspraak is bindend. 
Zie verder ook het verhuurdersregelement.

Baan :

De te zeilen route wordt aangegeven op de kaart van de Kagerplassen welke zichtbaar opgehangen wordt bij het mededelingen en uitslagenbord. Tijdens het schippers palaver wordt de baan ook aan alle deelnemers uitgelegd.

Starttijden:

Starttijd voor de A-klasse om 9.00 uur, wees op tijd want we starten stipt. 
B-klasse start kort na het finishen van de A-klasse.

Start procedure :

 1. Vijf minuten voor de werkelijke start wordt vanaf het startschip of steiger het niet onderbroken aandachtsein gegeven, door middel van het geluid van een scheepstoeter. 
 2. Op het startschip/steiger staat een startbord met vijf ronde zwarte vlakken. Na een minuut wordt het eerste zwarte vlak bedekt en zo vervolgens tot de vijf minuten zijn verstreken, waarbij tegelijkertijd wederom het geluid van de scheepstoeter (ononderbroken) zal weerklinken.
 3. Een individuele ongeldige start zal kenbaar worden gemaakt door een serie korte geluidsseinen door middel van een scheepstoeter en het(de) desbetreffende nummer(s) zal (zullen) worden omgeroepen.
 4. Een complete valse start wordt kenbaar gemaakt door het geven van een belsignaal. De nieuwe start volgt direkt na het belsignaal en dat is dan tegelijk het nieuwe vijf minuten signaal , de borden worden dan ook weer gebruikt om die minuten aan te geven.

Bootloting :

De boten worden door het comite onder de deelnemers verloot, zie bootlotingslijsten op het mededelingen bord. 
Er mag niet onderling van boot worden geruild en niemand zeilt in dezelfde boot,  dit wisselt per wedstrijd. 

Wedstrijdregels :

 • Het normale zeilwedstrijd regelement is van toepassing.
 • Sportiviteit staat voorop.
 • We proberen op de wedstrijddag minimaal twee races per groep te varen, streven naar drie of zelfs meer races maar dat is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Na 17.00 uur zal er niet meer gestart worden voor een compleet nieuwe ronde voor A en B, kan dus wel zo zijn dat de laaste start voor de B klasse later is. 

Verdeling A en B-klasse :

Er kan gezeild worden in de A-klasse (voor de zeer ervaren zeilers en wedstrijdzeilers onder ons) of in de B-klasse (voor recreatie-zeilers). Bij teveel deelname in een van beide klasse wordt deze eventueel onderverdeeld in een A1en A2 en/of  B1 en B2.

 • De Winnaar van de “Jaap van Asselt trofee” (Winnaar B-klasse promoveert naar de A-klasse en moet in het daarop volgende jaar starten in de A-klasse. 
 • De nummers twee en drie van de B-klasse van het totaal klassement hebben ook de mogelijkheid om te promoveren naar de A-klasse maar hoeven dit niet te doen. 
 • De onderste drie plaatsen in de A-klasse mogen het daarop volgende jaar starten in de B-klasse. 

Het comite kan bij ongelijke verdeling van de start groepen eventueel de deelnemers zo indelen zodat er een evenredige verdeling is van de boten (lees : dan hoeven er minder boten gehuurd te worden). De laatste drie geplaatsten in de A-klasse starten dan in de B-klasse en dit geldt ook voor de eerste drie in de B-klasse welke het volgende jaar in de B-klasse starten. 

Protesten :

Indien u het noodzakelijk acht, kunt u een protest indienen maar we hopen van harte dat het onderling op een sportieve manier geregeld wordt. Voor het indienen van een protest  moet een borg worden betaalt van € 50.= welke u bij het winnen van het protest terugkrijgt.  Bij verlies van het protest vervalt het bedrag aan de kas van het Schippertjesdagcomité. 
Tevens dient u degene waartegen u protesteert van het feit, dat u tegen hem/haar protesteert, in kennis te stellen. U bent verplicht met degene waartegen u protesteert zich zo spoedig mogelijk bij het comité te melden. De uitspraak van het protest comité is bindend.

Protestcommissie:

Het protest comité bestaat uit ; Ronald Willemsteijn, Maarten de Groot en Dolf Peet.  Bij betrokkenheid van een van deze personen vervalt zijn plaats in het protestcommissie.

Wedstrijd en puntentelling :

We  streven ernaar om drie start per startgroep te maken vandaar dat we  zo snel mogelijk willen wisselen tussen de startgroepen.

Het doel is om zo min mogelijk punten te halen , de eerste gefinishte boot krijg 1 punt, tweede 2 punten…etc. 
De totaal puntentelling is gebaseerd op zo min mogelijk punten in de eind rangschikking, de laatste start is bepalend bij gelijke stand.

VAAR SPORTIEF en HOU HET GEZELLIG !!

Veel plezier